Dāmas 2.līga
Vieta
Vārds
1
2
3
4
5
6
7
Vārti
+/-PUNZVieta
1Laima Kamzola:3:12:27:12:13:2:17:71094101
2Sigita Liepiņa1:34:03:02:13:1:13:5884012
3Anna Silarāja2:20:40:20:04:1:6:9-341223
4Daniela Ļebedeva1:70:32:00:13:1:6:12-642034
5Gunta Lankovska1:21:20:01:01:3:4:7-331135
6Monika Džigure2:31:31:41:33:1:8:14-621046
7(brīvs)::::::0:0000007