2.lÓga
Vieta
Nosaukums
1
2
3
4
5
6
Kopā
1VJN Ventspils 2Uzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.Pukti
7-62 9-52 14-22 11-32 11-42 52-2010
50:56V.att.53:37V.att.75:42V.att.72:45V.att.81:37V.att.331:217V.att.
2Inčukalna GHK 3Uzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.Pukti
6-70 14-12 11-32 15-02 16-02 62-118
56:50V.att.89:32V.att.75:50V.att.81:25V.att.105:23V.att.406:180V.att.
3Inčukalna GHK 4Uzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.Pukti
5-901-140 7-52 10-42 11-42 34-366
37:53V.att.32:89V.att.50:48V.att.56:41V.att.56:30V.att.231:261V.att.
4Jēkabpils GHKUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.Pukti
2-1403-1105-70 10-42 10-52 30-414
42:75V.att.50:75V.att.48:50V.att.55:35V.att.69:41V.att.264:276V.att.
5Inčukalna GHK 5Uzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.Pukti
3-1100-1504-1004-100 9-42 20-502
45:72V.att.25:81V.att.41:56V.att.35:55V.att.52:34V.att.198:298V.att.
6KŽDCUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.Pukti
4-1100-1604-1105-1004-9017-570
37:81V.att.23:105V.att.30:56V.att.41:69V.att.34:52V.att.165:363V.att.