1.lÓga
Vieta
Nosaukums
1
2
3
4
5
6
Kopā
1Inčukalna GHK 1Uzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.Pukti
10-42 7-80 7-62 9-52 9-42 42-278
56:40V.att.53:61V.att.44:49V.att.71:51V.att.66:40V.att.290:241V.att.
2Skrundas GHK 1Uzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.Pukti
4-100 13-32 12-42 5-51 10-62 44-287
40:56V.att.72:42V.att.74:37V.att.49:44V.att.51:46V.att.286:225V.att.
3BJC LaimīteUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.Pukti
8-723-130 7-71 6-61 9-32 33-366
61:53V.att.42:72V.att.46:50V.att.53:41V.att.59:40V.att.261:256V.att.
4Inčukalna GHK 2Uzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.Pukti
6-704-1207-71 7-62 9-62 33-385
49:44V.att.37:74V.att.50:46V.att.57:46V.att.46:37V.att.239:247V.att.
5Rīgas GHKUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.Pukti
5-905-516-616-70 9-62 31-334
51:71V.att.44:49V.att.41:53V.att.46:57V.att.47:45V.att.229:275V.att.
6VJN Ventspils 1Uzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.Pukti
4-906-1003-906-906-9025-460
40:66V.att.46:51V.att.40:59V.att.37:46V.att.45:47V.att.208:269V.att.