1.lÓga
Vieta
Nosaukums
1
2
3
4
5
6
Kopā
1BJC LaimīteUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.Pukti
8-329-529-429-42 14-2* 249-1810
59:51V.att.47:35V.att.65:39V.att.67:39V.att.80:31V.att.318:195V.att.
2Skrundas GHK 1Uzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.Pukti
3-8010-224-100 10-6* 215-1242-276
51:59V.att.55:35V.att.39:52V.att. 80:47 V.att.91:37V.att. 316:230 V.att.
3Inčukalna GHK 2Uzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.Pukti
5-902-100 8-5* 28-7210-4233-356
35:47V.att.35:55V.att.39:34V.att.52:50V.att.49:36V.att.210:222V.att.
4Inčukalna GHK 1Uzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.Pukti
4-9010-425-806-6112-4237-315
39:65V.att.52:39V.att.34:39V.att.46:44V.att.70:38V.att.241:225V.att.
5Rīgas GHKUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.Pukti
4-906-1007-806-6113-2236-353
39:67V.att.0:0V.att.50:52V.att.44:46V.att.62:26V.att.195:191V.att.
6Inčukalna GHK 4Uzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.PuktiUzv./zaud.Pukti
2-1401-1504-1004-1202-13013-640
31:80V.att.37:91V.att.36:49V.att.38:70V.att.26:62V.att.168:352V.att.