• http://www.galdahokejs.lv
 • Nano.lv
 • RD IKSD
 • IZM
 • TabulaRasa
 • Bahlsen
 • Meduskoks
 • Mollers
 • Fruittella
 • Meller
 • LSFP
 • www.perfettivanmelle.com/
 • mentos
 • Stiga
 • LPK
 • Chupachups

MŪSU PARTNERI


stiga

mentos

chupachups

valsts sportam
Rīgas Dome IKSD


LSFP logo

Latvijas Galda hokeja federācijas noteikumi par galda hokeja klubiem un komandām

Mērķis.
Galda hokeja klubu sistēmas sakārtošana Latvijā.
Latvijas Galda hokeja federācijā (LGHF) tiks reģistrēti visi galda hokeja klubi neatkarīgi no to juridiskā statusa, t.i. vai klubs ir reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā vai ir neformāls.


Kluba veidošana un reģistrācija LGHF.
Reģistrējot klubu LGHF, tā vadītājam jānorāda kluba nosaukums, adrese, kluba vadītāja vārds uzvārds un kontaktinformācija (tālrunis un e-pasts), kā arī kluba biedru vārdi un dzimšanas datumi. Klubā jābūt vismaz trim biedriem (spēlētājiem).

Kluba biedri un tā vadītājs nedrīkst vienlaicīgi būt reģistrēts cita LGHF reģistrēta kluba sastāvā kā spēlētājs vai kā vadītājs.

Reģistrējoties Latvijas Reitinga turnīriem, spēlētājam jānorāda dzimšanas datums, kādu pilsētu/apdzīvotu vietu un klubu viņš pārstāv (ja spēlētājs nepārstāv nevienu klubu, tad tikai pilsētu/ apdzīvotu vietu).

Katram Latvijas Reitinga turnīrā reģistrētajam spēlētājam tiek piešķirts spēlētāja individuālais reģistrācijas numurs, ņemot par pamatu Starptautiskās Galda hokeja federācijas (ITHF) Pasaules reitingā izmantoto spēlētāja identifikācijas numuru.

Katram LGHF reģistrētajam klubam piešķir kluba reģistrācijas numuru, ņemot par pamatu ITHF Pasaules reitingā izmantoto kluba identifikācijas numuru.

Kluba vadītāja pienākums ir nekavējoties informēt LGHF par izmaiņām kluba vadībā, adresē vai kontaktinformācijā.

Pārejas.
Spēlētājs var mainīt savu piederību klubam vienu reizi sezonā izdarot pāreju.
Iespējamie pārejas varianti:
1) Klubs A -> Klubs B;
2) Klubs A -> bez kluba -> Klubs B;
3) bez kluba -> Klubs A.
Ja spēlētājs pamet klubu, bet pēc kāda laika (vienas sezonas ietvaros) nolemj atgriezties šajā klubā (pāreja: Klubs A -> bez kluba -> Klubs A), tas netiek ņemts vērā kā pāreja. Taču šādu statusa maiņu spēlētājs nedrīkst veikt biežāk kā vienu reizi mēnesī.

Pārejas gadījumā spēlētājam jāaizpilda iesnieguma forma LGHF, kuru paraksta pats spēlētājs un jaunā kluba vadītājs. Iesnieguma forma pieejama LGHF mājas lapā vai LGHF rīkoto sacensību vietā.

Visas spēlētāju pārejas tiek publicētas LGHF mājas lapā.

Gadījumā, ja klubam ar spēlētāju ir juridiskas attiecības (līgums), klubs var apelēt LGHF par pārejas nepieļaušanu. Apelācija jāiesniedz ne vēlāk kā viena mēneša laikā no datuma, kad pāreja publicēta LGHF mājas lapā.


Komandu veidošana.
LGHF rīkotajās komandu sacensībās katrs klubs var pieteikt vienu vai vairākas komandas.

Ja klubu pārstāv vairākas komandas katras komandas nosaukumā jāietver kluba nosaukums un papildus atšķirība- cipars.

Divi klubi var veidot vienu apvienoto komandu. Apvienotās komandas nosaukumam jāietver abu pārstāvēto klubu nosaukumi.

Viena kluba pārstāvji nevar pārstāvēt vairāk kā vienu apvienoto komandu.

Spēlētājiem, kuri sacensību dienā ITHF Pasaules reitingā ir starp 200 labākajiem (kopējā klasē) ir aizliegts spēlēt apvienotās komandas sastāvā, ja viņi pārstāv dažādus klubus.


Ārzemju spēlētāju piesaistīšana.
Ārzemju spēlētāji var pārstāvēt LGHF reģistrētus klubus, ja viņi ir reģistrēti kā attiecīgā kluba biedri un uz viņiem attiecas visi šie noteikumu punkti.


Kluba darbības izbeigšana.
Izbeidzot kluba darbību, tā vadītājam nekavējoties jāinformē LGHF.

Pēc likvidācijas reģistrācijas LGHF, visi likvidētā kluba biedri pāriet statusā "bez kluba".