Spēles noteikumu precizējumi


No janvāra oficiālajos galda hokeja spēles noteikumus ir precizējumi.

Starptautiskās Galda hokeja federācijas (ITHF) balsojumā tika pieņemts lēmums izdarīt izmaiņas spēles noteikumos.

Pilnu atjaunoto noteikumu tekstu lasiet sadaļā NOTEIKUMI, kur jaunais teksts ir izcelts šādi.